Pierwsze w Polsce profesjonalne szkolenie giełdowe!

Inwestorzy z Izraela i USA zainteresowani nową emisją akcji Getback

12 marzec 2018 | Aktualności i Newsy

Zarząd GetBack S.A., wiodącej spółki z branży zarządzania wierzytelnościami w Europie Środkowej poinformował o otrzymaniu oświadczenia od grupy inwestorów z siedzibą w Izraelu oraz USA.  • Haitong Bank rekomenduje GetBack
  • GetBack S.A. iidzie na GPW
  • BIOERG S.A.: Duże zainteresowanie nową emisja
  • Getback zadebiutuje na GPW w poniedziałek, 17 lipca
  • GetBack publikuje prospekt emisyjny i rozpoczyna ofertę publiczną akcji


  • Sens zaniechania dochodzenia tej odpowiedzialności i karania za finansowe delikty wynika głównie z funkcji, jakie mają do spełnienia sankcje za naruszenie dyscypliny finansowej. Upływ czasu osłabia przede wszystkim możliwości wychowawczego i prewencyjnego oddziaływania kary na sprawcę naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Z czasem również zaciera się, a w końcu zanika, najsilniejsze nawet potępienie naruszenia finansowej dyscypliny, słabnie żądanie kary jako imperatyw społecznego poczucia sprawiedliwości, narasta tendencja do przebaczenia i puszczenia w niepamięć, zatem z punktu widzenia społecznego oddziaływania kary. O finansach wiemy wszystko: kredyty gotówkowe, mieszkaniowe, hipoteczne z oferty wszystkich największych polskich banków znajdziesz na naszej stronie internetowej. — admin


    Komentowanie wyłączone.