Pierwsze w Polsce profesjonalne szkolenie giełdowe!

Archiwum miesiąca grudzień 2010

DM BZ WBK SA: Biuletyn tygodniowy

Miniony tydzień upłynął pod znakiem znacznie mniejszej aktywności inwestorów, co było pochodną okresu świątecznego. Z taką perspektywą wielu inwestorów się liczyło, a sytuacja na rynku nie uległa istotnej zmianie. Główne indeksy w dalszym ciągu oscylowały…


Podsumowanie roku 2010 na GPW

2010 rokiem ważnych zmian na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Umocnienie znaczenia polskiej giełdy, jako największego i najbardziej dynamicznie rozwijającego się rynku tej części Europy. …


NFI MIDAS S.A. składa prospekt do KNF

Spółka NFI MIDAS S.A. złożyła dzisiaj prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z planowaną emisją akcji serii C. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru….


DM IDMSA: Podsumowanie roku na rynku walutowym

Dzisiaj ostatni dzień roku. Nadszedł więc czas podsumowań. Które waluty zyskały najwięcej, a które najwięcej straciły? Które wydarzenia najbardziej wstrząsnęły rynkiem walutowym? Odpowiedzmy sobie na te pytania.


TMS: Koniec roku pod znakiem umocnienia franka

Mijający tydzień na rynku złotego upływał w świątecznej atmosferze, przy niewielkiej płynności kurs EUR/PLN podlegał kilkugroszowym wahaniom, które jednak nie miały fundamentalnego uzasadnienia. Mała płynność powoduje jednak, iż nawet niewielkie transakcje są w stanie wpłynąć na notowania aktywów.


FMCM: Pozytywne zakończenie roku na rynku walutowym

Ostatni tydzień 2010 roku nie przyniósł zbyt wielu nowych informacji. Garstka danych, która w zasadzie dotyczyła wyłącznie gospodarki amerykańskiej, okazała się w większości znacznie lepsza od prognoz.


PESEL na fakturze a VAT za materiały budowlane

Wraz z nowym rokiem 2011 przysłowiowy Kowalski w kontaktach z administracją podatkową będzie posługiwał się wyłącznie numerem PESEL. Zasadniczym celem Ministerstwa Finansów jest uproszczenie komunikacji z administracją podatkową, stąd zastąpienie……


Restrukturyzacja Internet Group SA

Zarząd Internet Group SA jest zdeterminowany, by realizować plan restrukturyzacji Spółki celem najbardziej korzystnego zabezpieczenia interesów wszystkich akcjonariuszy i wszystkich wierzycieli Internet Group SA. Stąd różne koncepcje i różni Partnerzy zap…


MinFin: Zadłużenie SP wyniosło ok. 702 mld zł w 2010 r., poniżej 53,5% PKB

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec 2010 roku ukształtowało się na poziomie 702 mld zł i było o ok. 4,5 mld zł niższe w stosunku do prognozy z aktualnej Strategii zarządzania długiem, poinformował w piątek, wiceminister finansów Dominik Radziwiłł. Oznacz…


Budowa domów z prefabrykatów, czyli “Dom na miarę”

Ostatnio w cenach materiałów budowlanych można zauważyć niewielkie, kilkuprocentowe spadki. O ile zjawisko to nie ma jednolitego charakteru, a ruchy cen są bardzo dynamiczne, w październiku w porównaniu do września odnotowano nieznaczny wzrost cen ……